Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Στο μουσείο μπορεί κανείς να παρακολουθήσει την εξέλιξη του κινηματογράφου στην Ελλάδα.

950μ.