zeus
Book Now
EnGr

Πολιτική Απορρήτου

Η Δέσμευση μας

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα»), ως πελάτης του ξενώνα ή επισκέπτης του Ιστότοπου μας (εφεξής «Πελάτης» ή «Επισκέπτης» ή «εσείς»), που γίνεται από την εταιρεία «ZEUS IS LOOSE IKE» (εφεξής «Ξενώνας» ή «ZEUS IS LOOSE IKE» ή «εμείς»). Ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε, έχουμε συντάξει την παρακάτω Πολιτική Απορρήτου προκειμένου να σας ενημερώσουμε σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Η επεξεργασία αυτών βασίζεται στην συναίνεσή σας ή σε επιταγές της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Πολιτική Απορρήτου

Πεδίο Εφαρμογής

Στην εταιρία «ZEUS IS LOOSE ΙΚΕ» γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η προστασία απορρήτου των πελατών μας και προσπαθούμε να τηρούμε διαφανείς διαδικασίες σχετικά με τον τρόπο συλλογής, χρήσης, κοινοποίησης και αποθήκευσης των πληροφοριών σας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου αποτελεί μια σύνοψη των πρακτικών που ακολουθούμε σε σχέση με τις πληροφορίες.

Η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, για κάθε τοποθεσία web ή εφαρμογή online και offline προωθητική ενέργεια της εταιρίας καθώς και κάθε Υπηρεσία ή λειτουργία που παρέχεται από εμάς και αναφέρεται στην Πολιτική Απορρήτου ή παρέχει σύνδεση (παραπομπή) σε αυτή (συνολικά αναφερόμενες ως οι «Υπηρεσίες» μας).

Είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου διότι κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τις πρακτικές που περιγράφουμε στην Πολιτική Απορρήτου.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Ο Ξενώνας σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ενεργεί ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας». Αυτό σημαίνει ότι ο Ξενώνας είναι υπεύθυνος για να αποφασίζει τους τρόπους με τους οποίους και τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγει και χρησιμοποιεί («επεξεργάζεται») τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι:

ZeusislooseHostelIKE Κλεισούρας 13 – 54631, Θεσσαλονίκη/Ελλάδα

Τι νοείται ως «προσωπικό δεδομένο» – Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε   

«Προσωπικό δεδομένο» είναι κάθε πληροφορία που συγκεντρώνεται ή καταγράφεται σε μορφή που μπορεί να επιτρέψει άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση σας με ένα φυσικό πρόσωπο.

Οι πληροφορίες που ζητά νομίμως από εσάς, είναι οι παρακάτω:

 1. Προσωπικά στοιχεία (π.χ. ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός και στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, )
 2. Στοιχεία τιμολόγησης (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας, ΑΦΜ)
 3. Λοιπά στοιχεία (π.χ. ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, αριθμός δωματίου, ερωτήματα και σχόλια που έγιναν κατά και μετά τη διαμονή)

Ευαίσθητα δεδομένα: Η νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων ορίζει ειδικές κατηγορίες δεδομένων που πρέπει να τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με αυστηρότερες διαδικασίες όπως για παράδειγμα τα δεδομένα υγείας ή τη φυλή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, τα πολιτικά φρονήματα. Η επεξεργασία τέτοιων δεδομένων γίνεται μόνο όταν μας δοθούν από εσάς ενδεχομένως στα πλαίσια ενός αιτήματος σας (π.χ. διατροφικές αλλεργίες) ή αν απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.             

Ανήλικοι: Οι πληροφορίες που συγκεντρώνουμε και αφορούν άτομα ηλικίας μικρότερης από 16 ετών περιορίζεται σε ονοματεπώνυμο, εθνικότητα και ημερομηνία γέννησης και μπορoύν να δοθεί μόνο από γονέα/κηδεμόνα.

Όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μας, συγκεντρώνουμε και πληροφορίες αυτόματα, ορισμένες από τις οποίες μπορεί να αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία όπως τις ρυθμίσεις γλώσσας, τη διεύθυνση IP, την τοποθεσία ή τις ρυθμίσεις συσκευής. Μπορεί επίσης να συγκεντρώσουμε δεδομένα μέσω cookies. Tα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή ενός επισκέπτη και στα οποία ο Ιστότοπος έχει πρόσβαση με στόχο την ανάλυση της συμπεριφοράς του χρήστη. Αναλυτικά τόσο τα είδη των Cookies που υπάρχουν όσο και το είδος της επεξεργασίας που γίνεται περιγράφονται σε ξεχωριστή πολιτική (Cookies Policy).  

Σκοποί επεξεργασίας των Προσωπικών σας δεδομένων

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε τις Υπηρεσίες μας. Συγκεκριμένα με σκοπό:

 1. Τη διαχείριση της κράτησης δωματίου και άλλων συναφών υπηρεσιών φιλοξενίας
 2. Τη διαχείριση των σχέσεων μας μαζί σας πριν, και μετά τη διαμονή σας
 3. Την ασφάλεια συστημάτων
 4. Την συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο

Υπό τον όρο υπογραφής του σχετικού εντύπου συναίνεσης συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να διεξάγουμε ενέργειες άμεσης προώθησης με  αποστολή  διαφημιστικών μηνυμάτων/προσφορών.

Τρόπος συλλογής των Προσωπικών Δεδομένων

Συλλέγουμε τα προσωπικά Δεδομένα, σε περιπτώσεις, όπως:

 1. Κατά την ενάσκηση ξενοδοχειακών δραστηριοτήτων (π.χ. κράτηση δωματίου, check-in και πληρωμή)
 2. Κατά τη χρήση Υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο των ξενοδοχείων  
 3. Κατά την συμμετοχή σας σε προγράμματα διαφημίσεων
 4. Κατά τη διαβίβαση πληροφοριών από τρίτους (π.χ. διαδικτυακά συστήματα κρατήσεων  όπως ο ιστότοπος booking.com , τουριστικοί πράκτορες)

Διαβίβαση Προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

Στην «ZEUS IS LOOSE IKE» αποτελεί βασική μας αρχή ότι δεν θα κοινοποιήσουμε προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους για δικούς τους ανεξάρτητους σκοπούς ή σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς την πρότερη συναίνεση σας.

Ωστόσο, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας στους παρακάτω φορείς: 

 1. Πάροχοι υπηρεσιών ή τρίτοι ως εκτελούντες την επεξεργασία (π.χ. όταν υποβάλλετε αίτημα πίστωσης, τα προσωπικά σας στοιχεία χρησιμοποιούνται και κοινοποιούνται σε κατάλληλους τρίτους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ώστε να αποφασισθεί η χορήγηση και διατήρηση ενός πιστωτικού ορίου για εσάς).
 2. Άλλα τρίτα μέρη (π.χ. δημόσιους φορείς) όταν απαιτείται από τον νόμο (π.χ. προς συμμόρφωση με κείμενη νομοθεσία ή ανταπόκριση σε υποχρεωτική νομική διαδικασία)

Προστασία των Προσωπικών σας δεδομένων – Τήρηση Αρχείου Προσωπικών δεδομένων

Θα επεξεργαστούμε όλες τις πληροφορίες σας με πολύ προσοχή και σεβασμό και θα προσπαθήσουμε να λάβουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή μόλις αυτά περιέλθουν  στα συστήματά μας και στην βάση αποθήκευσης δεδομένων. Εφαρμόζουμε τις καταλληλότερες  πρακτικές συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων και μέτρα ασφαλείας για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, αποκάλυψη ή καταστροφή των προσωπικών σας δεδομένων και των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στην ιστοσελίδα μας ή τη σχετική βάση δεδομένων.

Τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο βάσει του σκοπού /σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν και βάσει φορολογικής ή κείμενης νομοθεσίας  που προβλέπει νομικές υποχρεώσεις γενικότερα.

Δικαιώματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων  

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που τίθενται στη Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έχετε τα εξής δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα:

 1. Δικαίωμα ενημέρωσης διαφάνειας,
 2. Δικαίωμα πρόσβασης,
 3. Δικαίωμα διόρθωσης,
 4. Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»),
 5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,
 6. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων,
 7. Δικαίωμα εναντίωσης.

Επιπλέον, στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει συναίνεσής σας, έχετε το δικαίωμα την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Ο Ξενώνας βέβαια διατηρεί το δικαίωμα να κρίνει ποιές πληροφορίες πρέπει να συνεχίσει να διατηρεί προκειμένου να εκπληρώσει τις φορολογικές και νόμιμες εν γένει υποχρεώσεις του. Δεν θα υπάρξουν συνέπειες για την ανάκληση της συγκατάθεσής σας πέρα από την αδυναμία του Ξενώνα να εκτελέσει την εν λόγω επεξεργασία.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας επικοινωνώντας με τον Ξενώνα ή μέσω αποστολής email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας εγγράφως με αίτημα, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την διεκπεραίωση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του και θα σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Η «ZEUS IS LOOSE IKE» ενδέχεται να μην ικανοποιήσει τυχόν αιτήματα που επαναλαμβάνονται επίμονα ή απαιτούν δυσανάλογη τεχνική προσπάθεια θέτοντας σε κίνδυνο την προστασία απορρήτου άλλων. Επιπρόσθετα δεν θα ληφθούν υπόψη όσα αιτήματα είναι εξαιρετικά μη πρακτικά και όσα αφορούν πρόσβαση που δεν απαιτείται άλλως από την εγχώρια νομοθεσία.

Τροποποίηση της παρούσας πολιτικής

Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να τροποποιείται. Συνεπώς παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά διαστήματα τον ιστότοπο της εταιρίας ώστε να είστε ενήμεροι για τυχόν μεταβολές. Η πλέον πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής απορρήτου βρίσκεται πάντα στη διεύθυνση www.zeusisloose.gr/privacypolicy. Έντυπη μορφή της παρούσας μπορείτε επίσης να βρείτε στην υποδοχή του ξενώνα.

Ερωτήσεις και Επικοινωνία

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, αν θέλετε να υποβάλετε κάποιο παράπονο σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από τον Ξενώνα ή τους συνεργάτες του έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται στις ενότητες «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» και «Δικαιώματα προστασίας των Προσωπικών σας δεδομένων».