Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Το Εβραϊκό Μουσείο της Θεσσαλονίκης δημιουργήθηκε το 2001 για να παρουσιάσει στο ευρύ κοινό την πλούσια ιστορία της εβραϊκής κοινότητας στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από το διωγμό τους από την Ισπανία και την Πορτογαλία τον 15ο αι.

500μ.