Ολυμπιακό Μουσείο

Σκοπός του Μουσείου, είναι η συλλογή, διατήρηση, καταγραφή και τεκμηρίωση της ιστορίας του αθλητισμού καθώς και η προαγωγή του αθλητισμού σε άτομα όλων των ηλικιών.

2.3 χλμ.